Jeżeli zapewniasz #bezpiecznedowozy i przestrzegasz zasad kodeksu dobrych praktyk to zostań partnerem akcji. Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dołącz do akcji

Celem akcji #bezpiecznedowozy jest promowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla bezpiecznego dowozu posiłków oraz tych restauracji, które realizują dowozy z zachowaniem właściwych standardów. W serwisie znajduje się m.in. mapa restauracji zapewniających #bezpiecznedowozy oraz gotowe instrukcje i procedury sanitarne dla restauracji, które chcą zostać partnerami akcji.

Partnerzy akcji

Wszyscy partnerzy akcji zobowiązują się do przestrzegania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk dla Bezpiecznych Dowozów

Patroni medialni

Eksperci Stava i Związku Pracodawców HoReCa wypracowali rekomendowane standardy bezpiecznej dostawy posiłków. Jest to zestaw zaleceń, które pozwolą zachować bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces dostawy - obsługę restauracji, kurierów i konsumentów. Standardy zostały stworzone przy współpracy z konsultantami do spraw bezpieczeństwa żywności i mikrobiologami. Zostały zaaprobowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Kodeks Dobrych Praktyk

Obowiązkowa samokontrola stanu zdrowia kuriera przed każdą zmianą

  • pomiar temperatury
  • oświadczenie kuriera o braku innych objawów
  • oświadczenie kuriera o braku kontaktów z osobami chorymi
  • dopuszczanie do pracy wyłącznie kurierów bez deklarowanych objawów i znanych ryzyk epidemiologicznych

Bezkontaktowy odbiór posiłku z restauracji

  • obsługa restauracji umieszcza posiłek w “strefie buforowej” - w innym pomieszczeniu niż pracuje obsługa restauracji lub w bezpiecznej odległości od obsługi - w miarę możliwości 4,5 m
  • kurier odbiera posiłek ze “strefy buforowej” po jej opuszczeniu przez obsługę
  • konsument płaci online lub terminalem płatniczym
  • kurier zostawia posiłek i terminal konsumentowi, następnie oddala się na bezpieczną odległość
  • konsument płaci kartą (jeżeli nie zapłacił wcześniej online) i zabiera posiłek

Bezkontaktowe przekazanie posiłku konsumentowi

Zalecane przekazywanie posiłków konsumentowi na zewnątrz budynku,

aby unikać ryzyka przeniesienia wirusa poprzez przebywanie kurierów z innymi osobami w ciasnych przestrzeniach (windy, klatki schodowe, korytarze)

Dezynfekcja pojazdów i całego wyposażenia kuriera

przed każdą zmianą oraz poszczególnych elementów po każdym kontakcie z konsumentem (np. terminal płatniczy)

Mycie i / lub dezynfekcja rąk

po każdym kontakcie z powierzchniami obcymi (np. klamki, terminale płatnicze)

promowanie płatności terminalem oraz płatności online

Ograniczenie obrotu monetami i banknotami

Rekomendowany przez GIS

Stworzyliśmy mapę, na której umieściliśmy restauracje dbające o najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa dowozów. Sprawdź, skąd możesz zamówić dania z bezpiecznym dowozem.

Pobierz bezpłatnie kluczowe instrukcje sanitarne potrzebne do realizacji bezpiecznych dowozów posiłków z restauracji.

Przeczytaj wywiad z ekspertką bezpieczeństwa żywności o procedurach sanitarnych.

Pytania i odpowiedzi

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa żywności w czasach pandemii.

Poniżej przedstawiamy serię pytań i odpowiedzi dotyczących dostaw posiłków z restauracji.

Dostawy posiłków to w tej chwili najbezpieczniejszy sposób funkcjonowania lokali gastronomicznych. Jeżeli restauratorzy będą dbali o odpowiedni poziom higieny wśród pracowników, a firmy zajmujące się dostawami odpowiednią przeszkolą kurierów to ryzyka przenoszenia koronawirusa znacząco spada. Kluczowe jest stałe monitorowanie stanu zdrowia pracowników, obowiązkowa i regularna dezynfekcja sprzętu oraz dbanie o częste i prawidłowe mycie rąk. Ważne jest też wprowadzenie procedur bezkontaktowego odbioru dania z restauracji i bezkontaktowej dostawy.

To najbezpieczniejszy sposób dostarczenia posiłku do klienta. Polega on na tym, że kurier nie ma fizycznego kontaktu z konsumentem. Dostawca zostawia posiłek w umówionym miejscu, oddala się, a klient samodzielnie odbiera zamówienie. Bezkontaktowa dostawa jest najskuteczniejsza kiedy zamówienie jest z góry opłacone online. Jeżeli nie ma takiej możliwości, kurier wraz z posiłkiem zostawia zdezynfekowany terminal gotowy do przyjęcia płatności lub zabiera odliczoną kwotę w gotówce po tym jak klient odejdzie z zamówionym daniem.

To najbezpieczniejszy sposób odbioru posiłku z lokalu. Polega on na tym, że kurier nie ma fizycznego kontaktu z obsługą restauracji. Pracownik lokalu pozostawia przygotowane danie w specjalnej strefie (w innym pomieszczeniu niż pracuje obsługa restauracji lub w bezpiecznej odległości od obsługi) i opuszcza ją. W momencie kiedy w strefie buforowej nikogo nie ma kurier odbiera posiłek.

Kodeks dobrych praktyk dowozów wskazuje, żeby maksymalnie ograniczać obrót banknotami i monetami. Koronawirus może się rozprzestrzeniać poprzez gotówkę. Można ją oczywiście zdezynfekować, ale jest to utrudnione w warunkach pracy kuriera. Klienci mogą płacić w ten sposób za zamówione posiłki, ale najbezpieczniejsza forma płatności to płatności online. Płatność kartą również jest bezpieczniejsza niż płatność gotówką.

Kurierzy proszą o odbiór zamówienia posiłku przed budynkiem, aby nie przebywać kilkadziesiąt razy dziennie w klatkach schodowych lub windach, czyli w miejscach, w których mogą spotkać przypadkowe osoby. Dzięki temu ograniczają ryzyko zarażenia siebie i innych.

W Polsce obowiązują jasno określone zasady i wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością, w tym dla restauracji. Są one ujęte w systemie HACCP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Odpowiedzialni restauratorzy stosują się również do kodeksu dobrych praktyk dowozów i stale monitorują stan zdrowia pracowników oraz wyznaczają specjalne strefy do bezkontaktowego odbioru posiłków.

Wszyscy kurierzy stosujący się do kodeksu dobrych praktyk zanim rozpoczną pracę sprawdzają swój stan zdrowia i podpisują odpowiednie dokumenty poświadczające, że mogą rozwozić posiłki do klientów. Przed pobraniem sprzętu do dowozów sprawdzają czy jest on zdezynfekowany i regularnie dezynfekują go w jasno wyznaczonych przypadkach (więcej na ten temat w udostępnionych instrukcjach). Dbają również o przestrzeganie zasad bezkontaktowego odbioru posiłku i bezkontaktowej dostawy. Przykładają także szczególną uwagę do higieny osobistej. Dostawcy mają też obowiązek cały czas pracować w jednorazowych rękawiczkach, które łatwo zdezynfekować lub wymienić na nowe po brudnych czynnościach.

Przede wszystkim należy przestrzegać zasad bezkontaktowej dostawy oraz w miarę możliwości opłacać zamówienia online lub kartą płatniczą. Po rozpakowaniu posiłku i wyrzuceniu opakowań nie należy też zapominać o dokładnym umyciu rąk.

Precyzyjne wytyczne dotyczące dezynfekcji sprzętu kurierów znajdują się w udostępnionych instrukcjach postępowania. Cały sprzęt używany przez kurierów jest obowiązkowo i regularnie odkażany specjalnie przygotowanymi preparatami.

Dołącz do akcji

Jeżeli zapewniasz #bezpiecznedowozy i przestrzegasz zasad kodeksu dobrych praktyk to zostań partnerem akcji. Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Stava S.A.


ul. Kowalska 1

45-588 Opole, Polska

KRS: 0000867888

NIP: 7543071410

REGON: 161514837

© Stava 2014 - 2021